Heidi pussa opp stova på berre tre dagar. Heilt på eiga hand

Heidi Nyhammer har nok eit meir avslappa forhold til oppussing enn folk flest. Nyleg måla ho om heile stova si på berre tre dagar.