Eigar vil ikkje avlive hunden. Faren til guten: – Provoserande! Berre flaks at den ikkje drap han

– Det er umogleg å seie kvifor, men hunden klikka fullstendig. Fireåringen heldt seg rundt halsen og skreik «Nei! Nei! Nei!, fortel faren. Han meiner avliving av hunden er det einaste rette.