Hudflettar Fiskeridirektoratet fordi dei ikkje grip inn mot ulovleg teinefiske

HØYANGER: I over ei veke har det pågått ulovleg teinefiske i eit område i Sognefjorden der hummaren er freda. Men Fiskeridirektoratet har ikkje gripe inn.