Vil få folk til å gå og sykle meir. No søker Høyanger om pengar

Høyanger ønsker å ruste opp gang- og sykkelveg i sentrum, og søker om ein million i støtte.