Oppdrettaren i Bjordal hadde i 2016 eit resultat før skatt på over 134 millionar kroner. Driftsinntektene det året var på 386 millionar kroner, mot 383 millionar i 2017.

– Vi synest dette er eit godt resultat, men så treng vi pengane til mange og store investeringar som ventar, seier samfunnskontakt Geir Helge Østerbø i Osland Havbruk til avisa.

Lakse- og regnbogeaure-konsernet med til saman 35 tilsette er mellom anna i gang med å byggje ein ny setjefiskhall og har òg planar om å utvide dotterselskapet Osland Stamfisk, der selskapet byggjer opp ein eigen stamme av regnbogeaure.

Osland Havbruk er det einaste oppdrettsselskapet i landet som er heileigd i tredje generasjon. Dagleg leiar og eigar Erik Osland er barnebarn av oppdrettspioneren Erling Osland, som starta aureoppdrett i Høyanger alt i 1963.