Fylkesmannen ber om strengare krav før Safeclean får lov til radioaktiv ureining

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Vestland meiner at det mellom anna bør stillast krav om økonomiske garantiar før Safeclean får handtere radioaktivt avfall på Tronvik i Høyanger kommune.