Eksport til Kina gav Rune rekordinntekter i 2018

Høyanger-verksemda Fjordesign AS fekk i 2018 sitt hittil beste årsresultat. Det har ikkje kome av seg sjølv.