Fire problem bondelagsleiaren ber kommunane ta tak i

LANDBRUK: Hjort, plast og rovdyr er nokre av utfordringane som bondelagsleiaren ber kommunane om hjelp til.