– Eg har brukt å seie: Over mitt lik. No går Astrid likevel med på å selje feriestaden der ho har brukt så mange somrar

Foreininga som eig ferieheimen på Norevikane vil selje staden. Bygningane treng kraftig oppgradering, men det har ikkje foreininga økonomi til.