Dette meiner Høyanger-folket om livet i industristaden

Den siste tida har det vore mykje snakk om låg folkevekst og få arbeidsplassar i Høyanger. Men kva meiner lokalfolket sjølv om tettstaden dei bur i?