Her viser bygdefolket kor mykje ambulansen betyr for dei

Over 250 personar slo ring om ambulansen i Lavik. – Vi vil vise mangfaldet av kven som kan få bruk for ambulansen. Vi vil vise menneska det gjeld, ikkje berre eit tal eller ein statistikk, seier arrangørane.