Legevakt-flokane for Atløy kan gå mot ei løysing

Atløy-folket som klagar over at legevakttilbodet vart dårlegare, vil få betre tenester mot slutten av året.