Advokat refsar Pasientombodet: – Presenterer påstandar som sanningar

– Pasientombodet risikerer å svekke sitt eige truverd, hevdar Louis Anda.