Pasientombodet har sagt opp. Framtida er uviss for kontoret i Førde

Lisa Førde Refsnes har vendt tilbake til politiet, etter å ha vore pasient- og brukarombod i Sogn og Fjordane sidan 2013.