Overlege: – Eg vil ikkje tilrå denne behandlinga om ein ikkje fyller kriteria

Av

Lars Bø er overlege og senterleiar ved Nasjonal kompetanseteneste for MS. Han seier at stamcelletransplantasjon er ei god behandling, men ikkje nødvendigvis for alle.