Overlege: – Eg vil ikkje tilrå denne behandlinga om ein ikkje fyller kriteria

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lars Bø er overlege og senterleiar ved Nasjonal kompetanseteneste for MS. Han seier at stamcelletransplantasjon er ei god behandling, men ikkje nødvendigvis for alle.