Steile frontar om driftstilskot til Firda fysmed. Ordføraren garanterer semje

Frontane om driftstilskotet til Firda fysmed på Sandane er like steile i formannskapet som dei var i helse- og omsorgsutvalet. Likevel er ordførar Leidulf Gloppestad sikker på at politikarane skal bli samde om nivået for 2020.