– Vår viktigaste oppgåve er å behandle pasienten og ta vare på dei pårørande

Helse Førde mistenker at ein pasient er smitta av rabies. Prøvar er sendt til analyse i Sverige.