Styret i Helse Førde ønskjer ikkje å bli fortalt kva alvorlege hendingar ved sjukehusa faktisk handlar om

– Vi skal ha merksemda vår på det overordna og på systema, seier Agnes Landstad.