Helse Førde: Sjefane måtte forsikre sine tilsette om at dei har tillit til kvarandre

Maktkampen blant leiarar i Helse Førde har ført til dialogmøte på toppnivå, og kunngjering om gjensidig tillit.