Folk i fire kommunar kan no snakke med lege på tv

Balestrand, Hyllestad, Askvoll og Høyanger er med på prøveprosjektet. Ifølge prosjektleiaren er det ikkje for å spare pengar, men for å styrke beredskapen.