Helsesjukepleiar: – Situasjonen er verre no enn den var for berre fem år sidan

Pornografi, sosiale medium og tv-seriar bidreg til skeiv kroppsfokus blant unge. Helsesjukepleiar Jorunn Eldegard er bekymra.