«Fødast i Førde? Det skal vi bli to om», tenkte Casper og tok sats før Naustdalstunnelen

Ei veke gamle Casper er ein av fire floraværingar som så langt i år er fødd undervegs til sjukehuset.