Ambulansen bør vere på plass etter 25 minutt. I Hyllestad er gjennomsnittet langt høgre

– Det er krav om responstid hos brannvesenet og politiet, som er lovfesta. Kvifor skal det ikkje vere slik i akutthelsetenesta òg? spør Hyllestad-ordføraren.