Lyser ut seks nye stillingar - og får innovasjonspris

Norse Feedback lyser ut seks nye stillingar, samtidig har dei fått tildelt Innovasjonsprisen frå Helse Vest for arbeidet sitt.