Åsen og Øvrelid klagar på Helse Førde-vedtak

Veidekke vann konkurransen om å bygge nye Førde sjukehus. Åsen og Øvrelid klagar på manglande innsyn i konkurrenten sitt tilbod og Helse Førde sine vurderingar.