Helse Vest einaste i landet som nektar sjukehusa å informere om ulykker

Ingen andre helseføretak har planar om å slutte å gi media informasjon om pasienttilstand, men Helse Vest står steilt på sitt.