Dårleg nytt for sjukehustilsette: Neste år må det sparast endå meir

Helse Førde ligg på etterskot økonomisk, og vondt kan bli verre når Hornindal forlet fylket vårt.