Avdelingssjefar i Helse Førde usamde med granskingsrapporten

HELSE: Åtte avdelingssjefar i Helse Førde protesterer mot fleire av konklusjonane i granskingsrapporten etter uroa i helseføretaket.

Artikkeltags