Aukar tollgrensa for handel av klede: – Butikken overlever ikkje med å vere eit prøverom for netthandel

Fleire Førde-butikkar forstår ikkje kvifor regjeringa no vel å auke tollgrensa for klede i det nye statsbudsjettet.