Dette vil Ole Petter (17), Nikolai (18) og Sara (17) vite før dei kan stemme

Helsetilbod i skulen, Førdefjorden og asylpolitikk er det som gjekk igjen då Firda snakka med førstegangsvelgarar på Hafstad vidaregåande skule.