Utbyggarane avviser kritikken frå vindkraftmotstandarane i Gulen

Av

Dukka opp på møte dei ikkje var invitert til.