Utkantsjefen: – Eg er dritlei av plukke kondom og sigarettsneipar

No vil Utkant-festivalen i Gulen bli meir miljøvenlege.