Eigedomssalet i Gulen i november

EIGEDOM: Sjekk kven som selde og kjøpte eigedommar og kva prisar eigedommane gjekk for.