Måtte akseptere strengare krav for å få fleirtal

Jenny Følling (Sp) og Håkon Myrvang (Ap) klarte til slutt å finne formuleringar som fekk eit skeptisk kommunestyre med på å seie ja til Nordic Rutile sin driftskonsesjon. Resultatet vart strengare krav til prosjektet.