Då den populære 2. dagsfesten vart avlyst, blei det ramaskrik. Mads sin fest berga 160 frå å sitje heime

Unge i Gloppen synest at det var kjempekjipt at 2. dagsfesten på Gloppen Hotell forsvann. Då tok vennegjengen grep.