På ti år er det komme 127 fleire menn, men berre 13 fleire damer i Gloppen

Nesten all folkeveksten i Gloppen dei siste ti åra kjem frå menn. – Det er utruleg vanskeleg å gjere noko med denne trenden.