Ordføraren ønskte ein kombinasjon av Jesus og Supermann. No har Anders fått jobben

Anders Skipenes landa jobben som kommunedirektør i Gloppen. Med ordføraren sine forventingar er det litt av ei rolle han skal fylle.