Leidulf Gloppestad (Sp) held fram som ordførar

Det blir fire nye år på den noverande ordføraren i Gloppen.