Må punge ut 10.000 kroner kvar dag om brannstasjonane ikkje kjem på stell

Innan neste haust må brannstasjonane i Gloppen kommune vere i orden – elles vankar det 10.000 i dagmulkter frå Arbeidstilsynet.