Kjem det vindkraft i Viksdalen, kuttar Vegvesenet statusen som Nasjonal Turistveg

– Vi kjem også i tvil om turistvegtiltaket ved Hestad kapell bør gjennomførast neste år, skriv Vegvesenet til Gaular kommune.