Gaular formannskap vil ikkje ha vindkraft

Fred. Olsen Renewables var til stades for å overtyde politikarane. Det fungerte ikkje. Formannskapet seier nei til nasjonal ramme for vindkraft.