Kulehol i tavla, det regnar inn, skjeggkre aular, straumen dett ut, lærarar fortvilar: – Vi må velje mellom heitt eller nett

Klasserom som ikkje kan brukast når det regnar, og vindauge som held på å dette ut. Toalett frå sekstitalet og skothol i tavla. No har lærarane på Sande fått nok av at oppussinga let vente på seg.