Må vurdere å ommøblere Viksdalen på grunn av flaumfare

I framtida kan flaumtoppane nå nesten ein meter høgare enn i dag. Det betyr problem både for kommunen og innbyggarane.