Får bygge ny rasteplass, men fylkesmannen vil ha lågare fartsgrense

Prosjektet er ein del av satsinga med Nasjonal turistveg Gaularfjellet.