Skulen hadde problem med banning, hærverk og ulovleg sal av røyk. Så tok dei grep

– No har det blitt mykje betre, seier ein 10-klassing på Sande skule. Der gjekk foreldre, lærarar og offentlege etatar saman for å løyse dei mange utfordringane skulen hadde med dårleg oppførsel.