Plutseleg landa helikopteret her - og så letta det igjen

Olav Birkeland på Spar i Bygstad høyrde plutseleg eit veldig bråk. Så landa det eit privat helikopter på parkeringsplassen hans.