Då Thomas såg den skrota bakken, fekk han ein idé: No har skisenteret fått eit nytt tilbod

Tidlegare la Langeland skisenter om løypetraseen, og den elska og frykta bakken på slutten av femkilometeren vart skrota. No har den fått nytt liv – som hoppbakke.