Storbukken enda sine dagar på E39 på Torvund. Han fekk si siste reis til Mattilsynet i Førde

HØYANGER: 13-taggaren bykste ut på europavegen, og det var det siste han gjorde. For svært mange trafikkdrepne hjortar går turen vidare til Mattilsynet i Førde for å sjekke om dyret har den frykta skrantesjuka.