Her er det skikkeleg babyboom: – Vi flytta fordi det er billegare hus

Ungt miljø og familievennlege bustadfelt på Sande er viktig, seier småbarnsmødrene Firda har møtt. I Gaular aukar fødselstala.