Trea blokkerer utsikta til sjukeheimen. No vurderer naboen å saksøke kommunen

Bebuarar på sjukeheimen på Sande mistar utsikta si på grunn av trea. Nabogrunneigar Per Johan Askevold meiner kommunen har rasert området, og vurderer å gå til søksmål.